Nová náves Bašť s budovou základní školy

New Center of Bašť with Primary School

2021
Projekt Project
Architektonická soutěž, 1. místo Architectural competition, 1st prize
Autoři návrhu Authors
Banality Studio, BARAAK Architects
Spolupráce Cooperation
Dvořák & partněři
Vizualizace Visualization
Filip Zelenka