Kateřina

Kateřina Hroncová pochází z Jižní Moravy, odkud vychází její zájem o venkov a neokázalou krajinu jako samozřejmou součást architektury.

Vystudovala architekturu na tehdy čerstvě založené Fakultě architektury na Univerzitě v Liberci, kde byl kladen silný důraz na kvalitu a koncept ateliérových projektů. V rámci studia se účastnila několika soutěží a stáží, například na Katedře architektury a Katedře grafiky na VSVU v Bratislavě.

Praxi získala v ateliéru Davida Krause Architektura a studiu Olgoj Chorchoj.

Při práci je pro ni důležité, aby byl výsledek celkově řemeslně zpracovaný objekt, který je soudržný od konceptu po fyzický detail.

Tereza

Tereza Kenížová pochází z Prahy, má tedy bližší vztah k městu, snaží se jej zvelebovat a vnášet do něj trochu přírody a krajiny.

Vystudovala obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V navazujícím magisterském stupni se poté zaměřila na urbanismus.

Po dokončení magisterského programu absolvovala zahraniční stáž v belgických Antwerpách v ateliéru RDVA. Další praxi získala ve studiu Olgoj Chorchoj.

Při práci klade důraz nejen na krásu celku a jednotlivých detailů, ale uživatelská příjemnost a funkčnost je pro ni samozřejmostí.