Interiér rodinného domu Šárecké údolí, Praha

Interior of Family House in Šárecké Údolí, Prague

2016
Hlavní architekt Main Architect
Tereza Kenížová
Autor návrhu Author
Studio Olgoj Chorchoj
Foto Photo
Tereza Kenížová